Reis en annulering


Reisverzekering
De reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg (kunnen) zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Er is keuze in een aantal dekkingsrubrieken, waardoor u een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die u al heeft. Bij deze dekkingsrubrieken kunt u vaak nog kiezen uit verschillende verzekerde bedragen (bijvoorbeeld basis, comfort, optimaal).
De twee meeste voorkomende reisverzekeringen zijn de kortlopende (aflopend) en de doorlopende reisverzekering. Met een doorlopende reisverzekering kunt u het gehele jaar, zonder opnieuw een reisverzekering af te sluiten, verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering is handig indien u meer dan 1x per jaar op vakantie gaat. Ook de weekendjes weg (met boeking!) vallen onder de noemer vakantie.

Annuleringsverzekering
Annuleert u uw reis of breekt u die voortijdig af? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat. U kunt kiezen uit verschillende maxima aan vergoedingen. En wanneer u een “all-risk annuleringsdekking” afsluit krijgt u ook bij een reden die niet in de voorwaarden staat nog 75% van de vergoeding.

Vaak is een doorlopende annuleringsverzekering al niet veel duurder dan een kortlopende annuleringsverzekering die (meestal) aangeboden wordt door de reisaanbieder.


Welke dekkingsrubrieken zijn bij de reisverzekering mogelijk:
Personenhulp (Basisdekking)

Met deze dekking bent u verzekerd voor onvoorziene kosten als u door een ongeval langer moet overnachten of naar huis vervoerd moet worden. Ondersteuning gebeurt door de alarmservice van de verzekeraar.

Bagage
Per rubriek gelden verzekerde bedragen, voorbeelden van rubrieken zijn mobiele telefoons, reisdocumenten, foto- en filmapparatuur. Over het algemeen kent deze dekking wel een eigen risico.

Geld

Geneeskundige kosten
Uw ziektekostenverzekering biedt vaak ook dekking voor kosten in het buitenland. Dit geldt echter voor de maxima die gelden in Nederland en bepaalde zorgverleners.
De dekking geneeskundige kosten bij uw reisverzekering vergoedt in het buitenland altijd de kostprijs.

Reis rechtsbijstand
Deze rubriek is alleen bedoeld wanneer u geen gezinsrechtsbijstand heeft

Ongevallen
Deze rubriek is alleen bedoeld wanneer u geen gezinsongevallenverzekering heeft.

Pechhulp
Deze module is alleen bedoeld wanneer u geen pechhulp verzekerd heeft bij de ANWB of een andere verzekeraar

Andere rubrieken
Verder zijn er nog een aantal andere rubrieken als wintersport, sportuitrusting. Hiervoor is het belangrijk dus u goed aangeeft welke activiteiten u tijdens uw reis gaat doen.


De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
•   De gekozen modules
•   Het aantal personen