Rechtsbijstand


De rechtsbijstand verzekering kent een aantal modules.
Afhankelijk van uw privé situatie en uw wensen kunt u uw rechtsbijstand verzekering samenstellen.
De gezinsrechtsbijstand verzekering geldt voor u, uw partner, uw inwonende kinderen en bij u inwonende ouders, grootouders of au pair. Ook uw uitwonende studerende kinderen (dagstudie) zijn meeverzekerd. Woont u alleen, dan kunt u zich voor een lagere premie als alleenstaande verzekeren.

Standaard
Met deze dekking bent u verzekerd voor schadeverhaal en juridische bijstand. Als er een aparte verkeer module mogelijk is, dan is dit in deze dekking uitgesloten.

Verkeer
Deze module zorgt ervoor dat u verzekerd bent voor schadeverhaal en juridische bijstand in verband met deelname in het verkeer.

Wonen
Deze module biedt hulp bij problemen rondom of na het kopen van een huis, problemen met een aannemer of met de gemeente of een verhuurder.

Inkomen
Deze module is alleen bedoeld voor mensen in loondienst, niet voor zelfstandige ondernemers. U krijgt hulp bij:
•   problemen met uw werkgever
•   problemen rond een uitkering als WW, WIA of AOW;
•   een geschil met uw pensioenverzekeraar.

Fiscaal en Vermogen
De module Fiscaal en vermogen biedt rechtshulp bij:
•   zaken die voor de belastingrechter dienen;
•   problemen met vermogensbeheerders;
•   problemen met een vakantiehuis of een tweede huis (in Europa)


De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
•   De gekozen modules
•   Of u een gezinsdekking of alleenstaande dekking heeft