Auto, motor en scooter


De auto-, motor- en scooterverzekering wordt ook wel motorvoertuigverzekering genoemd

De motorvoertuigverzekering kent verschillende dekkingen.
De dekking Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WA) is wettelijk verplicht wanneer u een motorvoertuig heeft, dit wordt door het RDW gecontroleerd. Wanneer u een motorvoertuig niet WA verzekerd heeft, krijgt u een (forse) boete.
U heeft dus minimaal de WA dekking nodig in uw motorvoertuigverzekering.
Aanvullend kunt u de dekkingen Beperkt Casco, Volledig Casco en In/Opzittenden meeverzekeren.
Bij de motor kunt u ook nog de aanvullende dekking kleding, helm meeverzekeren. Tevens is bij een motor zomertijd / winterstop korting mogelijk.

WA dekking
Met de WA dekking bent u verzekerd wanneer u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. Met de WA dekking bent u NIET verzekerd voor schade aan uw motorvoertuig, hier zijn de beperkt cascodekking en de volledig cascodekking voor. Deze dekkingen kunt u naast de WA dekking in dezelfde verzekering afsluiten.

Beperkt Casco dekking
Met een beperkte cascodekking is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld ruitschade, diefstal en schade door storm of bliksem. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.

Volledige Casco dekking (all risk)
Met een volledige cascodekking bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd.
Eerst zal uw verzekeraar de schade aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de dader verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed.

In/Opzittenden dekking, twee varianten
De ongevallen-in/opzittenden dekking keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.
Bij de schade-in/opzittenden dekking vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
•   Uw leeftijd.
•   Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder het gewicht en de prijs.
•   Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
•   Of u de auto privé of zakelijk gebruikt.
•   Hoeveel schadevrije jaren u heeft.

Is een in/opzittenden dekking nodig?
Voor een deel kunnen de kosten aan passagiers al vergoed worden uit andere verzekeringen. Bijvoorbeeld door uw aansprakelijkheidsverzekering. Maar dan moet eerst de schuld vast staan!
Waarom toch een inzittenden dekking?
Voor u zelf, als bestuurder bent u niet gedekt onder de WA dekking van uw autoverzekering.
Snellere schadeafhandeling en uitkering. Wanneer er inzittenden dekking is, dan kijkt de verzekeraar niet naar wie er schuldig is. De verzekeraar neemt de claim direct in behandeling en verhaalt eventueel later de kosten op de motorvoertuigverzekeraar van de tegenpartij.