R&R Assurantiën & Hypotheken Noordwolde

Ons laatste nieuws

December 2023

Zojuist hebben wij onze jaarlijkse nieuwsbrief weer verstuurd. Er waren problemen met het versturen door de verzendlimieten van de mailprovider dus het kan zijn dat u de mail niet, of meer dan 1x heeft ontvangen. Alvast onze excuses daarvoor.

Hypotheken

Wanneer u een woning koopt, sluit u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek af. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers, u beslist hier over een financiële verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente, maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer omstandigheden die voor u belangrijk zijn, denk aan de levensfase waarin u zit. Bent u starter, komt er gezinsuitbreiding of gaat u binnen 10 jaar met pensioen?

Wij maken een financiële planning in relatie met de hypotheek en de complete inventarisatie. Vervolgens zoeken we naar de meest passende hypotheek en verzorgen de aanvraag bij de geldverstrekker plus de afwikkeling met de notaris.

Verzekeringen

Op het internet zijn er diverse aanbieders en prijsvergelijkers te vinden waar u direct een verzekering bij kunt afsluiten. Online is dat bij ons niet mogelijk, maar wanneer u belt kan een verzekering snel geregeld zijn. Voor veel verzekeringen krijgt u via ons een voorlopige dekking. Dit betekent dat u direct verzekerd bent als u uw nieuwe aankoop gelijk wilt gebruiken.

Wij kijken voor u welke verzekeringen noodzakelijk zijn, en naast een redelijke maandpremie ook goede voorwaarden heeft. Zodat u bij eventuele schade niet ontdekt dat u premie heeft betaald voor onvoldoende of niet passende dekking.

U kunt ons altijd bellen met vragen over uw verzekeringspakket, als u hulp nodig heeft bij schade of als er vragen of problemen zijn over verzekeringen. Dit is de meerwaarde die R&R biedt.

Ons aanbod van verzekeringen

Auto, motor en scooter
De auto-, motor- en scooterverzekering wordt ook wel motorvoertuigverzekering genoemd. De motorvoertuigverzekering kent verschillende dekkingen. De dekking Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WA) is wettelijk verplicht wanneer u een motorvoertuig heeft, dit wordt door het RDW gecontroleerd. Wanneer u een motorvoertuig niet WA verzekerd heeft, krijgt u een (forse) boete.

U heeft dus minimaal de WA dekking nodig in uw motorvoertuigverzekering. Aanvullend kunt u de dekkingen Beperkt Casco, Volledig Casco en In/Opzittenden meeverzekeren. Bij de motor kunt u ook nog de aanvullende dekking kleding, helm meeverzekeren. Tevens is bij een motor zomertijd / winterstop korting mogelijk.

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
• Uw leeftijd.
• Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder het gewicht en de prijs.
• Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
• Of u de auto privé of zakelijk gebruikt.
• Hoeveel schadevrije jaren u heeft.

WA dekking
Met de WA dekking bent u verzekerd wanneer u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. Met de WA dekking bent u NIET verzekerd voor schade aan uw eigen motorvoertuig, hier zijn de beperkt cascodekking en de volledig cascodekking voor. Deze dekkingen kunt u naast de WA dekking in dezelfde verzekering afsluiten.

Beperkt Casco dekking
Met een beperkte cascodekking is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld ruitschade, diefstal en schade door storm of bliksem. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.

Volledige Casco dekking (all risk)
Met een volledige cascodekking bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Eerst zal uw verzekeraar de schade aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de dader verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed.

In/Opzittenden dekking, twee varianten
Er bestaan twee varianten, De Ongeval Inzittenden (OVI) en Schade Inzittenden (SVI). Wij adviseren bijna altijd de SVI en sturen hiervoor een toelichting mee met de verschillen wanneer u een verzekering bij ons afsluit.
Een SVI vergoedt niet alleen medische kosten maar ook kosten als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding worden vergoed. Smartengeld en uitvaartkosten worden ook door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

Waarom toch een inzittenden dekking?
Voor u zelf, als bestuurder bent u niet gedekt onder de WA dekking van uw autoverzekering.

Snellere schadeafhandeling en uitkering.
Wanneer er inzittenden dekking is, dan kijkt de verzekeraar niet naar wie er schuldig is. De verzekeraar neemt de claim direct in behandeling en verhaalt eventueel later de kosten op de motorvoertuigverzekeraar van de tegenpartij.
Om de afhandeling van de claim sneller te laten verlopen schakelen wij een letselschadebureau in.

Wonen

De belangrijkste woonverzekeringen zijn de inboedel- en opstalverzekering.
Kostbaarheden zijn beperkt meeverzekerd, eventueel kunt u aanvullend een kostbaarhedenverzekering afsluiten.

Neemt u waardevolle spullen vaak mee? Op uw inboedelverzekering zijn deze maar beperkt buitenshuis verzekerd, een mobiele apparatuur verzekering is dan een goede aanvulling.

Inboedelverzekering
De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de bezittingen in uw huis (meubels, apparatuur, kleding, enz.) als gevolg van in de polis genoemde risico’s zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten.
Ook bezittingen in uw schuur of tuin zijn gedekt mits goed afgesloten en, als nodig, goed opgeborgen.

Opstalverzekering
De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s, zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot.
Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten.

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
• herbouwwaarde opstal.
• de waarde van de bezittingen in uw huis
• al dan niet garantie tegen onderverzekering
• waar u woont.
• type woning.
• eventueel genomen inbraakpreventieve maatregelen.
• schadeverleden.

Kostbaarhedenverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen zoals:
• antiek en kunstvoorwerpen
• sieraden
• muziekinstrumenten
• foto- en filmapparatuur, audio-/videoapparatuur
• verzamelingen

Mobiele apparatuurverzekering
Uw mobiele apparatuur is vaak buitenshuis NIET verzekerd via uw inboedel- of autoverzekering. Als er iets gebeurt met uw mobiele apparatuur kan de financiële schade behoorlijk zijn. Voor dit risico is de mobiele apparatuurverzekering geschikt.
In geval van beschadiging worden de reparatiekosten vergoed. Bij verlies of diefstal wordt de oorspronkelijke aankoopprijs vergoed wanneer de dagwaarde nog hoger is dan 50%.
Wat verstaan we onder mobiele apparatuur? Onder andere:
• mobiele navigatiesystemen
• smartphones
• laptops
• foto-, film- en videoapparatuur

Aansprakelijkheid

Er zijn vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u en uw gezin als particulier verzekerd voor aansprakelijkheid van materiële schade en letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand verzekering kent een aantal modules.
Afhankelijk van uw privé situatie en uw wensen kunt u uw rechtsbijstand verzekering samenstellen.
De gezinsrechtsbijstand verzekering geldt voor u, uw partner, uw inwonende kinderen en bij u inwonende ouders, grootouders of au pair. Ook uw uitwonende studerende kinderen (dagstudie) zijn meeverzekerd. Woont u alleen, dan kunt u zich voor een lagere premie als alleenstaande verzekeren.

Standaard
Met deze dekking bent u verzekerd voor schadeverhaal en juridische bijstand. Als er een aparte verkeer module mogelijk is, dan is dit in deze dekking uitgesloten.

Verkeer
Deze module zorgt ervoor dat u verzekerd bent voor schadeverhaal en juridische bijstand in verband met deelname in het verkeer.

Wonen
Deze module biedt hulp bij problemen rondom of na het kopen van een huis, problemen met een aannemer of met de gemeente of een verhuurder.

Inkomen
Deze module is alleen bedoeld voor mensen in loondienst, niet voor zelfstandige ondernemers. U krijgt hulp bij:
• problemen met uw werkgever
• problemen rond een uitkering als WW, WIA of AOW;
• een geschil met uw pensioenverzekeraar.

Fiscaal en Vermogen
De module Fiscaal en vermogen biedt rechtshulp bij:
• zaken die voor de belastingrechter dienen;
• problemen met vermogensbeheerders;
• problemen met een vakantiehuis of een tweede huis (in Europa)

Reis en Annulering

Reisverzekering
De reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg (kunnen) zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Er is keuze in een aantal dekkingsrubrieken, waardoor u een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die u al heeft. Bij deze dekkingsrubrieken kunt u vaak nog kiezen uit verschillende verzekerde bedragen (bijvoorbeeld basis, comfort, optimaal).

De twee meeste voorkomende reisverzekeringen zijn de kortlopende (aflopend) en de doorlopende reisverzekering. Met een doorlopende reisverzekering kunt u het gehele jaar, zonder opnieuw een reisverzekering af te sluiten, verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering is handig indien u meer dan 1x per jaar op vakantie gaat. Ook de weekendjes weg (met boeking!) vallen onder de noemer vakantie.

Annuleringsverzekering
Annuleert u uw reis of breekt u die voortijdig af? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat. U kunt kiezen uit verschillende maxima aan vergoedingen. En wanneer u een “all-risk annuleringsdekking” afsluit krijgt u ook bij een reden die niet in de voorwaarden staat nog 75% van de vergoeding.

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
•   De gekozen dekkingsrubrieken
•   Het aantal personen
•   De kosten van de reis

Vaak is een doorlopende annuleringsverzekering al niet veel duurder dan een kortlopende annuleringsverzekering die (meestal) aangeboden wordt door de reisaanbieder.

Recreatie

Welke recreatieverzekeringen (onder andere) kunnen wij voor u adviseren en afsluiten:

Caravan
Voor zowel uw toercaravan als stacaravan. Inboedel, voortent en andere accessoires kunt u meeverzekeren. Veel verzekeraars stellen eisen aan het disselslot, houdt u daar rekening mee!

Camper
Naast de keuzes als bij een autoverzekering (WA, Beperkt Casco of Casco) kunt u hier ook kiezen om accessoires bij te verzekeren als bij de caravan.

Pleziervaartuig
Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf , aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot een maximum gebonden) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De premie is afhankelijk van het type, het bouwjaar, de maximale snelheid, de waarde, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. Net als bij de camper kunt u kiezen uit WA, Beperkt Casco of Casco).

Recreatiewoning
Net als bij de andere woonverzekeringen kunt u de opstal en inboedel van uw recreatiewoning verzekeren.

Hobby- en sportartikelen
Met de hobby- en sportverzekering verzekert u alle artikelen die gebruikt worden bij de sport- of hobbyactiviteit.
Een aantal voorbeelden die u bij ons kan verzekeren:
• Duiksport
• Ruitersport
• Surf-, zeilplank en kano

Let op!
Als u uw caravan, camper, pleziervaartuig en/of recreatiewoning niet particulier gebruikt maar ook verhuurt gelden andere tarieven en voorwaarden.

Fiets

De fietsverzekering kunt u voor een bepaalde tijd afsluiten en ook een doorlopende fietsverzekering mogelijk. Voordelen van de doorlopende fietsverzekering zijn onder andere:
• Automatische verlenging.
• Na het eerste jaar op elk moment opzegbaar.
• Verzekering loopt door bij totaal verlies en een nieuwe fiets.
• Premiebetaling per maand of per jaar mogelijk.
Wanneer u een fietsverzekering voor een bepaalde tijd kiest, kunt u kiezen uit verschillende looptijden.

Ook de fietsverzekering kent verschillende dekkingen, van “alleen diefstal” tot “all-risk”. Accessoires zijn ook mee te verzekeren. En pechhulp voor de E-bike is ook mogelijk.

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
• De nieuwwaarde van de fiets
• De dekking die u kiest
• De looptijd die u kiest
• Waar u woont.

Overlijdensrisico

De gedachte bij een overlijdensrisicoverzekering is meestal: deze sluit u af wanneer u een huis koopt.
Deze verzekering adviseren wij ook in andere situaties, denk bijvoorbeeld aan:
• Scheiding (alimentatie valt weg bij overlijden)
• Huurwoning, de huur blijft stijgen
• Extra inkomen, bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen

Woonlasten

De woonlastenverzekering wordt afgesloten in combinatie met een hypotheek.
De verzekering keert uit wanneer u een uitkering ontvangt vanuit de wettelijke voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en / of werkloosheid.

Kredieten

U kunt voor grotere uitgaven komen te staan dan u verwachtte of waar u voor kon sparen. In dat geval kan een consumptief krediet een oplossing bieden. Er bestaan verschillende vormen consumptief krediet die bij een bepaalde inkomenssituatie passen.

Als u dat wilt bekijken wij samen met u welke vorm van consumptief krediet past bij uw inkomenssituatie en het door u gewenst bedrag van de lening.

Downloads

Contact

Contactgegevens

0561-433788
M 06-14234594
E info@r-n-r.nl

Openingstijden

Wij zijn maandag t/m donderdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag geen vaste uren. Voor een goed advies maken wij graag een afspraak bij u thuis. Mochten wij onverhoopt niet bereikbaar zijn, spreek gerust onze voicemail in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Route